هوش جوکار

سؤالاتی که در آزمون‌های هوش مطرح می‌شوند به‌راحتی قابل حل نیستند و ...

قواعد بازی

بیایید با خودمان صادق باشیم. همۀ ما دوست داریم زندگی خوبی داشته باشیم و ...

ساعت آفتابی در سایه

استعدادها و علایق ذاتی مـا در تمـام طـول‌عمر ، با مـا هستند. امـا ...

ازش چی یاد گرفتی؟

ما در تمام طول زندگی، مرتباً با درس‌های تازه‌ای روبه‌رو می‌شویم و ...

فقر گرسنگی نیست، عریانی هم نیست.

فقر چیزی را نداشتن است؛ ولی، آن چیز پول نیست، طلا و غذا نیست.

فقر، همان گردوخاکی است که بر کتاب‌های فروش نرفتۀ یک کتاب‌فروشی می‌نشیند.

فقر، تیغه‌های برندۀ ماشین بازیافت است که روزنامه‌های برگشتی را خُرد می‌کند.

فقر، شب را بی‌غذا سرکردن نیست.

فقر، روز را بی‌اندیشه سرکردن است.